با شما هستیم تا بهتر دیده شوید

تیم ما

محمد صالح صالحیان

محمد صالح صالحیان

مدیر هنری، عکاس صنعتی و تبلیغات

مسئولیت حفظ و کنترل کیفیت و خلاقیت در اثار خروجی دارکتن با من است.<br /> به شما اطمینان میدهم تا تمام تلاشم را برای بهتری نتیجه میکنم.

حامد شهبازخان

طراح گرافیک

اجرای امورات جاری طراحی گرافیک در دارکتن با من است.<br /> دقت در اجرای کمی و کیفی تک تک عناصر بصری در پروژه های کاری با توجه به شرح سفارش، از اولویت های من است.

حامد شهبازخان
ملیکا مطلبی

ملیکا مطلبی

طراح گرافیک ارشد، مدیر ارتباط با مشتریان

طراحی گرافیک در خون من است و تبدیل ایده ها به محتوای تصویری بر عهده ی من است.<br /> همچنین برقراری ارتباط موثر با مشتریان دغدغه مهم و روزانه ی من است.

مجید رابطیان

استراتژیست ارتباطات و تبلیغات

هر برندی داستانی دارد، من قصه برند شما را مینویسم

مجید رابطیان

مشتریان ما

تداوم همکاری، تمایز خدمات ماست
رضایت و همکاری با بیش از ۷۰ برند، سازمان و شرکت معتبر